'be quits (with somebody)' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playbe quits (with somebody)
tłumaczenie:być kwita
przykład: playYou give me 10 zloty and we're quits.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: