'let something slip' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playlet something slip
tłumaczenie:wygadać się
przykład: playHe let slip that he had been in prison.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: