'put pressure on somebody' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu put pressure on somebody wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

put pressure on somebody

wywierać presję
przykłady użycia:

The press are putting pressure on the minister to resign by publishing a series of critical articles.