'in black and white' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu in black and white wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

in black and white

czarno na białym, wyraźnie; na piśmie
przykłady użycia:

The report sets out the proposals in black and white, so there's no chance of any confusion.