'a bone of contention' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa bone of contention
tłumaczenie:przedmiot sporu, kość niezgody
przykład: playThe choice of place for holiday turned out to be a real bone of contention in their family this year.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: