'Actions speak louder than words.' tłumaczenie

Actions speak louder than words.

Łatwo mówić trudniej zrobić. Czyny przemawiają głośniej niż słowa.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: