'A penny saved is a penny earned.' tłumaczenie

A penny saved is a penny earned.

Grosz zaoszczędzony jest groszem zarobionym.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: