'A word is enough to the wise.' tłumaczenie

A word is enough to the wise.

Mądrej głowie dość dwie słowie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: