'Better late than never.' tłumaczenie

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: