'First come, first served.' tłumaczenie

First come, first served.

Kto pierwszy, ten lepszy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: