'He is a spoil-sport.' tłumaczenie

He is a spoil-sport.

Jesf człowiekiem, który psuje innym przyjemność.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: