'I wash my hands of it.' tłumaczenie

I wash my hands of it.

Umywam od tego ręce.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: