'wrap something up; wrap up something' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

wrap something up; wrap up something

skończyć coś, zakończyć coś, doprowadzić coś do końca

I think that this wraps our meeting.

Myślę, że to kończy nasze spotkanie., We have to wrap this work up before noon.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: