'wrong side of the tracks; the tracks' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

wrong side of the tracks; the tracks

slumsy, dzielnica slumsów/ biedoty, podupadła dzielnica; dzielnica robotnicza

You have to get a job, unless you wanna end up on a wrong side of the tracks.

Musisz znaleźć robotę, chyba że chcesz skończyć w slumsach.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: