'yank someone around' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

yank someone around

dręczyć kogoś, gnębić kogoś, załazić komuś za skórę, deptać komuś po odciskach, dokuczać komuś; dawać komuś wycisk, dawać komuś popalić

My new boss keeps yanking me around. I guess I have to find myself a new job.

Mój nowy szef daje mi wycisk. Wydaje mi się, że muszę znaleźć sobie nową robotę.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: