'yellow streak (down someone's back)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

yellow streak (down someone's back)

bojaźliwość, lękliwość, tchórzostwo, tchórzliwość; (konstr. czasownikowa: być tchórzem, trząść portkami, robić w gacie ze strachu, być bojaźliwym)patrz przykłady

Jack has a yellow streak down his back.

Janek jest tchórzem., Be a man! Get rid of that yellow streak!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: