'You could have knocked me with a feather.' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

You could have knocked me with a feather.

Byłem kompletnie/ całkowicie zaskoczony/ zbity z tropu., Kompletnie mnie to zaskoczyło/ zbiło z tropu., Całkowicie mnie to zaskoczyło/ zbiło z tropu.

I didn't know what to do. You could have knocked me with a feather.

Nie wiedziałem co robić. Byłem kompletnie zaskoczony.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: