'You got it!' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

You got it!

2. Masz (absolutną/ całkowitę) rację!, Zgadzam się (z tobą) (w [całej] pełni/ całkowicie)!, Jest dokładnie jak powiedziałeś!, Trudno się z tobą nie zgodzić!

You got it! That was a great movie.

Masz absolutną rację! To był wspaniały film.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: