'zeek out' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

zeek out

stracić kontrolę/ panowanie nad sobą, oszaleć, wpaść w szał, dostać białej gorączki, (aż) zapienić się (z wściekłości)

He really zeeked out yesterday.

On naprawdę wczoraj aż zapienił się z wściekłości.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: