'zoom in (on someone or something)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

zoom in (on someone or something)

skoncentrować się na kimś/ czymś, pogadać o kimś/ czymś

Let's zoome in on our next business trip to Moscow first.

Skoncentrujmy się najpierw na naszej następnej podróży służbowej do Moskwy., Let's zoom in on Jack first.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: