'zoom someone out; zoom out some-one' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

zoom someone out; zoom out some-one

zrobić na kimś/ czymś (kolosalne/ dobre) wrażenie, wywrzeć na kimś/ czymś (kolosalne/ dobre) wrażenie

That movie really zoomed me out.

Ten film naprawdę zrobił na mnie kolosalne wrażenie., Your idea really zoomed your boss out.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: