'ace someone out, ace out someone' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

ace someone out, ace out someone

pokonać kogoś, zwyciężyć kogoś, wygrać z kimś; wymanewrować kogoś, przechytrzyć, wykołować kogoś

We can't let our competition ace us out again.

Nie możemy znowu pozwolić naszej konkurencji wymanewrować nas.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: