'acid funk' – tłumaczenie wyrażenia

Unikalne zestawienie ponad 5800 wyrażeń z mowy potocznej i slangu.

« Powrót do listy

acid funk

depresja ponarkotyczna
przykłady użycia:

This acid funk is the worst part of taking acid.

Ta depresja ponarkotyczna jest najgorszą częścią brania kwasu.