'acid test' – tłumaczenie wyrażenia

Unikalne zestawienie ponad 5800 wyrażeń z mowy potocznej i slangu.

« Powrót do listy

acid test

trudny test, szczegółowy test
przykłady użycia:

Your invention failed that acid test we put it through.

Twój wynalazek nie przeszedł tamtego szczegółowego testu, jakiemu go poddaliśmy.
 »