'age out' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

age out

dorosnąć, dojrzeć; wyrosnąć z kryminalnych zapędów/ czegoś

Some of these guys are gonna age out, but some don't.

Niektórzy z tych chłopaków wyrosną z tego, ale niektórzy nie.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: