'A.W.O.L. AWOL (= absent without leave)' – tłumaczenie wyrażenia

Unikalne zestawienie ponad 5800 wyrażeń z mowy potocznej i slangu.

« Powrót do listy

A.W.O.L.
AWOL (= absent without leave)

uciekinier, zbieg (np. z więzienia), dezerter
przykłady użycia:

Mark is AWOL. We've gotta help him get out of the country.

Marek jest dezerterem. Musimy pomóc mu wydostać się z kraju.
 »