'A.W.O.L.; AWOL (= absent without leave)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

A.W.O.L.; AWOL (= absent without leave)

uciekinier, zbieg (np. z więzienia), dezerter

Mark is AWOL. We've gotta help him get out of the country.

Marek jest dezerterem. Musimy pomóc mu wydostać się z kraju.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: