'back off (from someone or something)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

back off (from someone or something)

1. wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, dać se/ sobie z czymś spokój

This deal stinks. We have to back off.

Ten interes śmierdzi. Musimy się wycofać.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: