'back off (from someone or something)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

back off (from someone or something)

3. opanować się, uspokoić się

Come on, man! Back off!

Przestań człowieku! Opanuj się!

Listen Jack. Nothing happened, so you'd better back off.

Słuchaj Janek. Nic się nie stało, więc lepiej się uspokój.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: