'bad rap' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

bad rap

1. fałszywe oskarżenie (kryminalne)

I spent two years in a joint because of the bad rap.

Spędziłem dwa lata w pierdlu z powodu fałszywego oskarżenia. 2. niesprawiedliwa krytyka, niezasłużona krytyka, Our product has been getting a lot of bad rap lately.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: