'bedroom eyes' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

bedroom eyes

uwodzicielskie oczy; rozmarzone oczy, słodkie oczy

Many men fell for her bedroom eyes.

Wielu facetów dało się nabrać na jej uwodzicielskie oczy.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: