'bet one's bottom dollar; bet one's boots; bet one's shirt; bet one's life' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

bet one's bottom dollar; bet one's boots; bet one's shirt; bet one's life

założyć się o ostatni grosz, postawić ostatni grosz; być pewny, być przekonany, nie mieć wątpliwości

I bet my bottom dollar he won't finish this by noon. No way!

Założę się o ostatni grosz, że on nie skończy tego do południa. Nie ma szans!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: