'bite the bullet' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

bite the bullet

zaakceptować coś, zgodzić się na coś (np. ciężkie warunki postawione przez drugą stronę, coś niewygodnego, nieprzyjemnego, nieopłacalnego itp.)

We have no choice. We just have to bite the bullet.

Nie mamy wyboru. Musimy po prostu zgodzić się na to.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: