'black eye' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

black eye

2. zraniona duma; poderwane zaufanie, naruszony prestiż; utrata dobrej opinii

Our company has gotten a black eye as a result of that unnecessary ballyhoo.

Nasza firma utraciła dobrą opinię w wyniku tego niepotrzebnego rozgłosu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: