'blot someone out ; blot out someone' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

blot someone out ; blot out someone

rozwalić kogoś, skasować kogoś, zabić kogoś, załatwić kogoś, zlikwidować kogoś

Do you really think you can blot me out just like that?

Czy ty naprawdę myślisz, że możesz mnie ot tak po prostu załatwić?, We had to blot that stupid cop out.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: