'munchkin' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

munchkin

2. zero, (kompletne) zero, wielkie nic (o człowieku)

Jack is a munchkin and I bet he's gonna stay this way forever.

Janek jest kompletnym zerem i mogę się założyć, że zostanie takim na zawsze.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: