'name of the game' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

name of the game

tak to jest, tak to właśnie wygląda, tak to wygląda w rzeczywistości; nazwa gry

The name of the game is money.

Szmal jest nazwą tej gry., Politicians don't care about anything but their own business. That's the name of the game.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: