'needle' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

needle

wkurzać kogoś, denerwować kogoś, wnerwiać kogoś, wbijać komuś szpilę

Don't needle me. I had a hard day.

Nie wkurzaj mnie. Miałem ciężki dzień.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: