'nickel and dime someone (to death)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

nickel and dime someone (to death)

wykończyć kogoś drobnymi wydatkami (które w sumie stanowią pokaźną kwotę)

Honey you're gonna nickel and dime to death.

Kochanie wykończysz mnie tymi drobnymi wydatkami.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: