'nit-picker' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

nit-picker

zrzęda, piła, maruda

My mother in law is a nit-picker, but what can I do? I can't just break the neck of that battleax.

Moja teściowa jest zrzędą, ale co ja mogę zrobić? Nie mogę przecież złamać karku tej jędzy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: