'now generation' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

now generation

młode pokolenie (które chce wszystko teraz zaraz, od razu)

I can't understand this now generation. They have no patience at all.

Nie mogę zrozumieć tego młodego pokolenia. Nie mają w ogóle cierpliwości.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: