'on the bandwagon' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the bandwagon

z większością, do większości (praktycznie jest to część konstrukcji czasownikowej, łączy się zwykle z czasownikami: jump, get, hop, climb: iść za większością, podążać za większością, podzielać poglądy większości)

I don't understand politics, so I always get on the bandwagon.

Nie wyznaję się na polityce, więc zawsze podzielam poglądy większości.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: