'on the chopping block' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the chopping block

pod znakiem zapytania, w niebezpieczeństwie

Our financial safety is on the chopping block.

Nasze finansowe bezpieczeństwo jest pod znakiem zapytania.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: