'palm someone or something off (on someone); palm off someone or something (on someone)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

palm someone or something off (on someone); palm off someone or something (on someone)

2. wysyłać kogoś do kogoś, zrzucać kogoś na czyjeś barki

Don't palm Joan off on me again. I'm not a babysitter.

Nie zrzucaj Joanny znowu na moje barki. Nie jestem niańką.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: