'paper over something; paper some- thing over' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

paper over something; paper some- thing over

zataić coś, ukryć coś

We can't paper it over. It's too dangerous.

Nie możemy ukryć tego. To jest zbyt niebezpieczne., Our politicians tried to paper over another skin game.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: