'tag' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

tag

3. nalepka, naklejka, znaczek (naklejany np.: na szybę, stwierdzający odbyty przegląd techniczny, zapłacone ubezpieczenie itp.)

I have to get an insurance tag by the end of this week.

Muszę załatwić znaczek ubezpieczenia do końca tego tygodnia. (tzn. zapłacić ubezpieczenie)
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: