'take a gander (at someone or something)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

take a gander (at someone or something)

rzucić okiem na kogoś/ coś, spojrzeć na kogoś/ coś, zerknąć na kogoś/ coś

Let me just take a gander at this paper one more time.

Pozwól mi tylko jeszcze raz rzucić okiem na ten dokument.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: