dark - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika dark – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

« damp
dark
adjective:
playdark
comparative:darker
superlative:(the) darkest
  ciemny
dark
REKLAMA
Przykłady zdań:

dark

Her dark complexion makes her look Spanish.
I've got dark hair and brown eyes.
I'm afraid to go down to the cellar. It's dark and scary.
The groom looked very smart in a dark grey suit.
You shouldn't wear dark underwear if you're wearing a thin, white dress.
I have to walk through a dark subway to get home from work.
He spent three years in a small dark cell.
They say a lot of the universe is made of dark matter. What's that?
I think fair hair is generally thinner than dark hair.
The room is very dark, so we haven't got any curtains.
My sister has got dark hair.
I wish for a passionate romance with a tall, dark, handsome stranger.
I was petrified even before we reached the mouth of the cave. It looked so dark inside.
Margaret spoke truly about her past for the first time yesterday. What a dark horse!
I reckon it will rain this afternoon. Look at those dark clouds!
That painting looks so wrong! All the colours are much too dark.

darker

My hair's not as fair as it used to be. It's getting darker as I get older.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« creamy
« creepy
« crispy
« cruel
« crunchy
« cunning
« curly
« curvy
« cute
« damp
 
dark
deadly »
deep »
dense »
difficult »
dim »
dirty »
dry »
dull »
dumb »
dusty »
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

chewy -
chubby -
classy -
coarse -
costly -
creamy -
creepy -
crispy -
crunchy -fancy -
grave -
greasy -
hairy -stingy -
sweaty - Dla czego nie ma tłumaczeń dla tych słówek?

Uwielbiam tą stronę dzięki niej właśnie się dowiedziałem, że nudny to nie tylko boring ale także dull

NightBear- jakich?

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?