Present Perfect – ćwiczenia

ćwiczenie nr
#1762
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Put the verb in the correct form (Present Perfect).

Wstaw czasownik w czasie present perfect.

  1. I already/have breakfast.

  2. She never/be to Milan.

  3. I not/see you for more than a week.

  4. I not/eat any eggs since I was in Moscow.

  5. Old George not/be here for years.

  1. He not/speak to me for over three weeks.

  2. You wear a different T-shirt every day for the last three weeks! How many T-shirts do you have?

  3. I not/have a holiday for four years. Time to go!

  4. He not/play the violin since he was a little boy.

  5. My sister not/write to me for months.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect — zastosowanie:
1762
 
Put the verb in the correct form (Present Perfect).
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

lukbuc - przeczytaj treść zadania, a zrozumiesz

Thank you, ang.pl

w 9 tez bym dał

czemu w 3, 6, 7 i 8 nie mozna dac PPC