Present Perfect budowa – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct forms to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Perfect - zastosowanie

  1. It   for a long time here.

  2.   the car into the garage yet?

  3. Jed   been crazy about jazz.

  4. I hear that Phillip   his leg.

  5. We've   a coffee break.

  1. Why  ?

  2.   the times of the trains?

  3. You   the baby.

  4. Karen   enough to buy a car.

  5. You   told me what you need.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect - zastosowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Perfect - zastosowanie lub wszystkie Present Perfect ćwiczenia

Komentarze (4)

Thanks, ang.pl :)

nois

Dlaczego w 10 zadaniu słówko "still" ma być przed "have"?

Czy w zdaniu 4. "I hear that Phillip has broken his leg." nie powinno być "I heard that Phillip has broken his leg" ? I czy można powiedzieć " I've heard that Phillip has broken his leg" ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.