Present Perfect – ćwiczenia

ćwiczenie nr
#807
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Put the verb in the correct form (Present Perfect).

Wstaw czasownik w czasie present perfect.

  1. I never/be to London but I hope to go soon.

  2. She have to work since her husband died.

  3. He always/want to meet your wife.

  4. They never/work for the BBC.

  5. John never/study at Oxford.

  1. Mary and Tim always/be happy together.

  2. David never/come to one of our parties.

  3. My wife just/buy a new dress.

  4. The shop already/close .

  5. Jim always/be scared of spiders.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect — zastosowanie:
0807
 
Put the verb in the correct form (Present Perfect).
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

:)

Thank you, ang.pl