Present Perfect – ćwiczenia

Polecenie:

Put the verb in the correct form (Present Perfect).

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Present Perfect - zastosowanie

  1. I never/be to London but I hope to go soon.

  2. She have to work since her husband died.

  3. He always/want to meet your wife.

  4. They never/work for the BBC.

  5. John never/study at Oxford.

  1. Mary and Tim always/be happy together.

  2. David never/come to one of our parties.

  3. My wife just/buy a new dress.

  4. The shop already/close.

  5. Jim always/be scared of spiders.

Więcej ćwiczeń dla Present Perfect - zastosowanie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Present Perfect - zastosowanie lub wszystkie Present Perfect ćwiczenia

Komentarze (2)

:)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.